Agnieszka Kowalkowska
Agnieszka Kowalkowska
4 Articles0 Comments

Właścicielka: WIELE OPCJI i DOBRY STRÓJ . Naukowiec i nauczyciel akademicki, coach osobisty i biznesowy. Interesuje się stykiem nauki i biznesu, prowadzi wykłady z przedsiębiorczości. W pracy coacha kieruje się słowami: "Kreatywnie i proaktywnie. Wybieraj z wielu opcji i działaj!", które stanowią motto jej działalności Wiele Opcji. Pomaga znajdywać nowe możliwości i poszerzać perspektywę działania. Uważa, że zawsze mamy jakiś wybór. W modzie zwraca uwagę na świadome kształtowanie wizerunku - czuwa nad tym, aby ubiór był spójny z osobowością i wartościami z jakimi się identyfikujemy, dając wyrazisty przekaz dla otoczenia. Na Dobry Strój przedstawia własne spojrzenie na modowe tematy.