Anna Wysocka
Anna Wysocka
1 Articles0 Comments

Właścicielka: UNIVERSE Consulting Doradztwo Eksportowe. Założycielka firmy Universe Consulting zajmującej się szeroko pojętą tematyką ekspansji zagranicznej oraz outsourcing'iem działu eksportu. Wspiera firmy z sektora SME oraz Star-up'y w ich drodze na rynki zagraniczne. Prywatnie i zawodowo dąży do pogłębiania wiedzy i ciągłego samodoskonalenia. Jak sama przyznaje, pragnie osiągnąć "doskonałość osobistą", dlatego interesuje się rozwojem osobistym oraz psychologią. Kocha naturę i zwierzęta, szczególną miłością darzy konie. Pasjonatka życia w stylu Eco oraz rytmach Slow.