Dagmara Jagodzińska
Dagmara Jagodzińska
18 Articles0 Comments

Adwokat wpisany na listę adwokatów bielsko-bialskiej Okręgowej Rady Adwokackiej. W roku 2013 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znajdując się w gronie 5% najlepszych studentów, uhonorowanych stypendium naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również uzyskując wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wybitne wyniki w nauce oraz obronę pracy magisterskiej na temat zakresu i treści obowiązku alimentacyjnego w ramach rodziny małej z uwzględnieniem aspektów socjologicznych. Laureatka ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Adw. Stanisława Mikke organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej. W okresie aplikatury, czynnie zaangażowana w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Autorka licznych artykułów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań. W okresie ostatnich 7 lat poprzedzających stworzenie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, zdobyła bogate doświadczenie zawodowe, praktykując w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach rodzinnych, w tym w szczególności sprawach rozwodowych, sprawach alimentacyjnych, sprawach o ustalenie kontaktów, podział majątku dorobkowego i innych, a nadto również sprawach z dziedziny prawa rzeczowego, spadkowego, prawa zobowiązań, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W okresie tym, współpracowała także z Kancelariami Adwokackimi i Radcowskimi o innych profilach specjalizacji, na terytorium Bielsku-Białej.

Nieudany prezent? Dowiedz się jakie masz prawa!

Mikołajki, Święta, Walentynki, styczniowe wyprzedaże… Te i inne okazje przypadające w nadchodzących miesiącach, częściej niż w innych porach roku, skłaniać nas będą do wzmożonych zakupów. Jeśli nie wszystkie okażą się trafione, warto wiedzieć, jakie prawa przysługują nam, jako niezadowolonym konsumentom,…

Władza rodzicielska po rozwodzie wg nowelizacji 2015

Osoby noszące się z zamiarem rozwodu lub znajdujące się w trakcie postępowania rozwodowego coraz częściej zwracają się do prawników z zapytaniem o istotę zmian, jakie po ostatniej nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nastąpiły w zakresie powierzania rodzicom małoletniego dziecka, wykonywania…

Prawo do zamieszkiwania w lokalu małżonka po rozwodzie

Zagadnienie, o którym opowiemy w dzisiejszym artykule dotyczy sytuacji prawnej małżonka rozwodzącego się, nie posiadającego jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, w którym strony zamieszkiwały wspólnie za czasów zgodnego pożycia małżeńskiego. Ileż to razy słyszeliśmy w życiu codziennym o historiach…

Zgoda na publikację wizerunku osoby fotografowanej

Pozwolę sobie założyć, że większości z nas zdarzyło się opublikować na Facebooku lub Instagramie zdjęcie z towarzyskiego spotkania ze znajomymi, bez uprzedniego zapytania naszych kompanów o zgodę na jego rozpowszechnienie. Nie pomylę się także zapewne, jeśli przyjmę, iż części z…

Nie każdy „klaps” jest nielegalny? Kontrowersyjnie o zakazie stosowania kar cielesnych

Nie od dziś wiadomo, że przysłowiowy „klaps” złożony ręką rodzica na ciele jego dziecka, pozostaje w naszym kraju nielegalny. Nie zawsze jednak tak było. Zmiany te wprowadziła ostatecznie nowelizacja Kodeksu rodzinnego, która weszła w życie w sierpniu 2010r. Temat ten,…

Póki intercyza nas nie rozłączy – wszystko o umowach majątkowych małżonków

„Intercyza”, dla jednych – oczywisty przejaw braku zaufania do partnera, dla innych słuszna forma zabezpieczenia majątkowego na „wszelki wypadek”. Niezależnie jednak od naszego stosunku do majątkowych umów małżeńskich, nie można zaprzeczyć, iż umowy te zyskują w Polsce na popularności. Być…