ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Czym jest marka osobista? To koncepcja, która dotyczy każdego z nas. Każdy z nas jest marką osobistą lub – mówiąc bardziej marketingowo – ma swoją markę osobistą. To zestaw cech, aktywności, elementów budowania relacji i interakcji z innymi, który wyróżnia nas na tle innych ludzi. Im jesteśmy szerzej rozpoznawalni, im większy wpływ mamy na otoczenie, tym nasza marka osobista może być lepszym narzędziem do realizacji naszych najważniejszych celów.

Dlaczego mówimy o „budowie” marki osobistej? Aby podkreślić, jak istotny jest fakt, iż marka składa się z wielu elementów nakładanych na siebie. Stopniowo ich przybywa, a te, które były wcześniej, mogą zostać rozbudowane, przebudowane lub zminimalizowane, wraz z potrzebami, które wymusza czas. Stąd budowa marki osobistej – można powiedzieć – nigdy się nie kończy. To, co mamy na dziś, jeśli już budowaliśmy ją świadomie przez dłuższy czas, jest dobre teraz. Jak powinna być później – o tym decydujemy na podstawie wielu zmiennych następujących w naszym środowisku, biznesie, życiu i w nas samych. Na pewnym etapie pracy nad tym już wiemy jak zbudować silną markę osobistą czy też jak zbudować markę firmy, wspomagając się swoją marką osobistą.

Koncepcja, którą sobie przyjmujemy, może zawierać najróżniejsze elementy, cechy, atrybuty oraz realizować się przez wiele działań, wspomaganych licznymi narzędziami marketingowymi. Jednym słowem – możliwości kombinacji są ogromne. I to dobrze, gdyż koncepcja marki powinna być charakterystyczna tylko dla tego, kto ją buduje, a strategia dostosowana do celów.

Realizację jakich celów może wspierać marka osobista?

W oczywisty sposób – może wspierać nasz biznes. Na przykład jeśli prowadzimy własną działalność, uprawiamy freelance, jesteśmy przedsiębiorcą zatrudniającym ludzi, lub pracujemy na prowizji np. jako handlowiec. W tych i podobnych przypadkach trzeba budować silną markę osobistą, aby zapewniać sobie lepsze wyniki biznesowe, finansowe i… wizerunkowe w swojej pracy.

A w przypadku, gdy pracujemy „na etacie”? Wiedza, jak zbudować silną markę osobistą może przyczynić się do poprowadzenia ścieżki kariery w pożądany przez siebie sposób. Kamienie milowe marki możemy przekuć w kamienie milowe kariery. Wymaga to oczywiście przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii. Jeśli naszym celem jest wspięcie się w hierarchii firmowej na dany poziom stanowiska i funkcji, budowa marki osobistej może być dedykowana wymogom naszej organizacji. Jeśli celem zawodowym byłoby poszerzanie wiedzy dziedzinowej i specjalizacja, celem marki osobistej mogłoby być wzmacnianie pozycji i wizerunku eksperta w tym obszarze.

Z celów pozazawodowych, silną markę osobistą warto budować dla kariery np. w działalności publicznej, w domenie politycznej, społecznej, pozarządowej, charytatywnej, itp. Aktywność na tych polach z reguły powstaje po udanej karierze zawodowej. Najczęściej, gdy wiemy już, że nasza dobra reputacja, wizerunek i właśnie „marka” pomogą nam przebić się w kolejnym czymś, czym chcemy się zająć. To też pomaga nam odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zwiększyć rozpoznawalność naszej marki. Korzystamy wtedy z narzędzi promocji własnej osoby, które są adekwatne do rodzaju tych nowych aktywności, a także odpowiednie dla nowych odbiorców, których dzięki temu zyskujemy.

Budowa marki osobistej – dla kogo szczególnie?

No dobrze, gdyby tak każdy świadomie budował swoją markę osobistą, to ciężko byłoby się przebić w ogóle, z jakąkolwiek swoją działalnością i informacją. Jesteśmy przecież w tłumie, a każdy z nas robi coś potencjalnie ciekawego dla innych ludzi… Tak, oczywiście. Wracając do twierdzenia z pierwszego akapitu, marka osobista to koncepcja dotycząca każdego z nas. Czy chcemy czy nie i tak tę markę sobie budujemy, bo współczesne określenie „marka osobista” zawiera w sobie i wypracowaną reputację i wizerunek zewnętrzny oraz nasze własne wyobrażenie, jacy chcemy być i jak się prezentować innym. Dla kogo więc ta szczegółowa i świadoma budowa marki osobistej, zwiększenie rozpoznawalności własnej marki?

Biorąc pod uwagę realizację celów, można by powiedzieć, że to dla tych, którzy idą celowo do przodu. Osoby, pracujące przez lata np. na tym samym stanowisku, w tym samym zakładzie pracy, mogą się czuć zwolnione z obowiązku zajmowania głowy kwestią czym jest marka osobista i jak ją zbudować. Nie ma w tym nic złego. Wszystko zależy od stopnia chęci wpływania na rzeczywistość swoją i innych.

Marka osobista i kreowanie jej wizerunku to rzecz dobra także dla ludzi w procesie zmiany. Chodzi o dużą zmianę, która musi się udać. Na przykład zmiana zawodu, zabieganie o awans, lub zmiana kariery z „etatu” na własny biznes. Coś, dzięki czemu przekracza się Rubikon. Dzięki wiedzy, jak zbudować sobie silną markę osobistą i mając ją w swoim otoczeniu, efektywniej, szybciej i na trwałe wprowadzimy zmianę. Lub ludzie dookoła nam to umożliwią, pomogą, widząc w nas kogoś, dla kogo warto to zrobić.

Budowę marki osobistej warto więc wpisać na listę swoich priorytetów życiowo-zawodowych. Możemy budować ją własnymi siłami, możemy zatrudnić także eksperta marki osobistej i zamówić u niego konsultacje. Konsultacje dotyczące marki osobistej są coraz popularniejsze, podobnie jak coaching czy mentoring marki. Niezależnie jednak, czy sami czy z pomocą specjalisty, zróbmy to skutecznie. Jak zbudować silną markę osobistą to dzisiaj wiedza i umiejętności sine qua non.

autor: Dorota Anna Wróblewska, Mentor Marki

- A word from our sposor -

Dla kogo budowa marki osobistej powinna być priorytetem?