ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Korporacja wbrew pozorom nie jest jednolitym monolitem, stanowi bowiem swoiste zbiorowisko najróżniejszych indywiduów, czyli pracowników. Każdy kto wchodzi w świat korporacji musi posiadać świadomość, iż prędzej czy później zostanie włączony do którejś z grup, co z kolei narzuci mu ramy działania zgodne z zasadami owej mini społeczności. Nie zawsze decyzja o przynależności do konkretnej grupy będzie zależała od nas. Czasem bezwiednie zostaniemy wciągnięci w daną grupę.

korpo przewodnik typy pracowników kasia daniek euforja kobbieciarnia
Zanim jednak do tego dojdzie, warto poznać tajniki najbardziej dominujących postaw pracowników i samemu dokonać świadomego i najlepszego dla naszej kariery wyboru. Celem ułatwienia Wam tego niełatwego zadania, przyjrzyjmy się bliżej poszczególnych „osobnikom” składającym się na poszczególne typy charakterologiczne grup korpo świata:
Korpo – wojownik
To jednostka wiecznie i wytrwale wojująca z korporacją i jej sztywnymi zasadami, które wprawdzie doskonale zna, ale pragnie je ciągle usprawniać i modernizować. Jest zwierzęciem korporacyjnym, które świetnie czuje się w tym świecie, gdyż widzi w nim dynamiczny twór, który będzie rozwijał się i realizował kolejne misje. Wojownik będzie aktywnie działał proponując nowe rozwiązania; będzie wizjonerem w świecie procesów i procedur. Potrafi skutecznie zarażać innych swoim entuzjazmem i często staje się naturalnym liderem.

Uwaga: jeżeli korporacja nie jest skłonna do wprowadzania innowacji i kreatywnych rozwiązań, będzie dążyła do „wygaszania” wojowniczego zapału tegoż osobnika.
Korpo – mrówka
„Robię co mi każą i nie pytam po co” – tak właśnie brzmi motto korpo mrówki. Są one sumiennymi pracownikami wykonującymi zadania bezdyskusyjnie, o ile tylko mieszczą się w wyznaczonych widełkach czasu pracy. To osobnik nastawiony zadaniowo, dlatego nie należy oczekiwać od niego, że zdobi coś ponad wyznaczone mu zadanie. Nie wykazuje się pomysłowością, kreatywnością czy innowacyjnością. Korpo mrówka nie ekscytuje się misją i wartościami korporacji – wykazuje do nich wręcz obojętny stosunek. Dobrze pracuje w grupie, bo nikomu nie przeszkadza i nie wytyka błędów pozostałym współpracownikom. Nie spowolni pracy grupy pod warunkiem, że będzie miała jasno wskazane wytyczne oraz terminy.

Uwaga: korpo – mrówki prowadzą osobiste życie pozakorporacyjne. Korporacja to tylko praca czyli fragment codzienności, a nie cały świat.
Korpo – lizus
To osobnik, który potrzebuje bezustannej akceptacji. Swoimi działaniami dąży więc do tego, aby wszyscy współpracownicy go lubili. Jest w stanie wiele poświęcić, w tym osobiste przekonania, aby uzyskać uznanie i aprobatę szefa oraz swojego zespołu. Brak okazywanej mu sympatii powoduje, iż szybko popada we frustrację. Unika wszelkich konfrontacji, gdyż wymagałoby to określenia swojego zdania i zajęcia jasnego stanowiska, co mogłoby przysporzyć mu wrogów lub sprawić, że ktoś przestanie go lubić.
Uwaga: korpo –lizus jest niezwykle łatwą ofiarą dla korpo – intryganta, który często będzie wykorzystywać go do realizacji swoich celów.

korpo przewodnik typy pracowników kasia daniek euforja kobbieciarnia
Korpo – intrygant
Niczym paparazzi wszędzie szuka sensacji, a gdy jej nie znajdzie to sam potrafi wykreować rzeczywistość. Niebezpieczny dla otoczenia, potrafi poróżnić ze sobą zespoły i współpracowników. Zrobi wszystko, aby osiągnąć swój cel; będzie udawał Twojego przyjaciela, aby znaleźć na Ciebie haka i wykorzystać go przeciwko Tobie, gdy tylko zagrozisz jego pozycji lub wyznaczonemu celowi. Dla intryganta korporacja to dzika dżungla, w której przetrwają tylko najsilniejsi, a on do takich właśnie chce się zaliczać. Są to jednostki niebezpieczne, nie tylko dla współpracowników, ale przede wszystkim dla korporacji.
Uwaga: dzięki swoim licznym spiskom korpo – intryganci potrafią szybko i wysoko wspiąć się po drabinie kariery i czerpać korzyści na fali wykreowanego wizerunku, ale gdy już zostaną zdemaskowani grozi im zdecydowany ostracyzm!
Korpo – strażnik
To pracownik, który od podstaw zna korporacyjną machinę, jej wszystkie cele, strategie, procedury, zasady i wiernie będzie ich przestrzegać, by tylko działać zgodnie z interesem korporacji. Ponadto będzie pilnował współpracowników, aby postępowali zgodnie z normami korpo i nie podejmowali sprzecznych z nimi działań. Wychwyci każde odstępstwo od normy. Każdą nowinkę traktuje z rezerwą, do momentu, gdy wejdzie ona w procedury korporacji, wówczas staje się dla niego świętością. Strażnik nie lubi kreatywności i zmian, ceni stabilizację i hołduje utrwalonym zasadom. Najlepiej czuje się w morzu procedur.
Uwaga: ten osobnik będzie tłumił każdy objaw kreatywności i innowacyjności, bowiem nie czuje się bezpiecznie w otoczeniu ciągłych zmian. Idealny dla korporacji, która ma ugruntowaną pozycję na rynku.
Korpo – maruda
Neguje wszystko i wszystkich. Wieczny malkontent i kontestator korpo rzeczywistości. Grupowa maruda z wiecznym: „nie da się”, „nie ma sensu”. Rzetelnie wykonuje swoje zadania o tyle, o ile ma nad sobą nieprzerwanie nadzorującego go szefa. Szef demokrata powalający na wolne wypowiedzi nie będzie miał z marudą lekkiego życia. On nie neguje korporacji, co do zasady – neguje wszystko.
Uwaga: aprobata udzielona względem narzekań marudy, często wybija go z rytmu i zmusza do poszukiwania nowej przyczyny do narzekania. Nie jest to typ, który narzeka i podejmuje działania. Jeżeli dostanie szansę na zmianę rzeczywistości, wycofa się.

Korpo – truteń
Ten typ pracownika z korporacyjnego świata urządza sobie drugi dom. To osobnik powszechnie lubiany, cieszący się uznaniem, szczególnie wśród najbliższych współpracowników, niemal z każdym potrafi znaleźć wspólny język. Lubi korpo świat i świetnie się w nim porusza, dzięki czemu potrafi z niego czerpać dla siebie to co najlepsze, przy jak najmniejszym wysiłku własnym.
Potrafi świetnie manipulować ludźmi. Dopasowuje się do sytuacji oraz grupy w jakiej przebywa. Jego głównym celem jest utrzymanie dobrego wizerunku przy jak najmniejszym własnym zaangażowaniu w prace. Nie jest wyrachowany w swoich działaniach; umiejętnie jednak wykorzystuje istniejące luki, wykazując się w tych działaniach dużą dozą kreatywności, wszystko po to aby zrealizować swoje cele.
Uwaga: to właśnie trutnie najczęściej zyskują poklask wśród kolegów ale i też u szefostwa, dzięki czemu szybko awansują. Awans dla nich jednak oznacza konieczność zbudowania nowej grupy, która będzie wykonywać jego zadania… i jeszcze będzie mu za to wdzięczna.

Uff, przebrnęliśmy przez najczęściej występujące podstawowe typy pracowników, z którymi możemy się spotkać w korporacyjnych środowiskach. Teraz świadomie możesz zdecydować z jaką wersją pracownika najbardziej się identyfikujesz. Powodzenia!

- A word from our sposor -

Korpo-truteń czy Korpo-wojownik. Sprawdź którym typem Korpo-pracownika jesteś!