Rodzicu – dorośnij!

Kiedy zaczynam rozmawiać z ludźmi o „konkretach” na temat ich relacji z otoczenie, okazuje się, że rozmówcy zainteresowani są rozmową tylko dotąd, dopóki nie dotyczy ona bezpośrednio ich osoby. „…