Umowa o wykonanie artystyczne – dzieło czy nie dzieło?

Czy umowa o wykonywanie utworów artystycznych podczas koncertu to umowa o dzieło, a jeśli tak – jakie pociąga to za sobą skutki dla Wykonawcy? Powyższe pytania, pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi po styczniowym orzeczeniu Sądu Najwyższego. W czym rzecz? W ostatnich…