Business Class

Władza rodzicielska nie jest władzą absolutną – o pozbawieniu władzy rodzicielskiej

władza rodzielska pozbawienie władzy kobbieciarnia
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *