Ile kosztuje rozwód? Czy rozwód w Polsce jest drogi?

0
570
Ile kosztuje rozwód? Czy rozwód w Polsce jest drogi? KoBBieciarnia
Ile kosztuje rozwód? Czy rozwód w Polsce jest drogi? KoBBieciarnia

Zdecydowana większość Klientów odwiedzających naszą Kancelarię już przy pierwszej rozmowie z prawnikiem, porusza kwestię wysokości opłat związanych z postępowaniem rozwodowym. Zdarza się, że to właśnie od informacji na temat ich wysokości, uzależniają swoją decyzję o rozwodzie:

– Nie wiem czy mnie stać – póki co, przyszłam się zorientować… – słyszę często w rozmowach z gośćmi Kancelarii.

Ile kosztuje rozwód w Bielsku lub Katowicach? Jeśli choć raz oglądaliście serial „Rozwód” (produkcja HBO z Sarah Jessica Parker w roli głównej), spodziewacie się zapewne, że bez pomocy spływającej złotem i kryształem Swarovskiego kancelarii oraz adekwatnego do poziomu jej wyposażenia, wynagrodzenia prawnika – Wasz rozwód zamieni się w pasmo porażek, a Wy po latach związku, obudzicie się z przysłowiową „ręką w nocniku”.

Spokojnie, rozwód w polskich warunkach to nie plan filmowy amerykańskiego serialu, a stawki – w porównaniu z przeciętnym poziomem wynagrodzeń adwokatów, pobieranych za prowadzenie innego typu spraw – kształtują się najczęściej na stosunkowo niskim, a przynajmniej „niewygórowanym” poziomie.

ILE ZAPŁACISZ W SĄDZIE?

Opłata sądowa za rozwód wynosi 600,00 zł. Dokładnie tyle musisz wpłacić na konto właściwego miejscowo sądu okręgowego, aby rozpocząć sprawę o rozwód.

Jeśli Twoja sytuacja majątkowa kształtuje się na wyjątkowo niskim poziomie, graniczącym z możliwością zaspokajania podstawowych, życiowych potrzeb, możesz wnioskować o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Musisz jednak wówczas udowodnić, iż z uwagi na tę właśnie, trudną sytuację majątkową, nie jesteś w stanie uiścić kwoty 600,00 zł tytułem opłaty sądowej, bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie oraz swojej rodziny, a dalej także – wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym.

– Czy postępowanie o rozwód z winy jest droższe, niż rozwód bez orzekania winie? – to jedno z częściej zadawanych pytań Klientów w sprawach rozwodowych.

Moja odpowiedź brzmi wówczas: I tak, i nie.

Po pierwsze bowiem, rozróżnić musimy opłaty sądowe (tj. opłaty które wnosimy do sądu, z tytułu wszczęcia, a dalej także, rozpoznania sprawy przez właściwy sąd), od opłat za prowadzenie sprawy (te ostatnie, to wynagrodzenie prawnika, o ile zlecisz mu prowadzenie sprawy; ich wysokość nie interesuje sądu i ustalana jest w rozmowach pomiędzy Tobą, a Twoim pełnomocnikiem, indywidualnie – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz jej rodzaju, o czym mowa będzie niżej).

Opłata sądowa zatem, należna za wszczęcie postępowania rozwodowego jest jedna i taka sama, zarówno w sprawach, w których dochodzisz rozwodu z winy, jak i bez orzekania o winie. W obu przypadkach wynosi ona 600,00 zł. 

Po drugie, warto pamiętać, że finalnie – wysokość opłaty jaką zwróci Ci/pobierze od Ciebie od Sąd, zależy już od wyników całego postępowania. Podsumowując: o ile, na „dzień dobry” zmuszony będziesz wpłacić 600,00 zł, niezależnie od kwestii dochodzenia orzeczenia o winie za rozkład pożycia, o tyle – „jeśli” postępowanie zakończy się dla Ciebie pomyślnie, ędziesz mógł ostatecznie, odzyskać część kwoty. Co jednak oznacza termin „pomyślnie” w kontekście postępowania rozwodowego?

Ile kosztuje rozwód? Czy rozwód w Polsce jest drogi? KoBBieciarnia
Ile kosztuje rozwód? Czy rozwód w Polsce jest drogi? KoBBieciarnia

Wyliczmy następujące, przykładowe sytuacje procesowe:

  • dochodziłeś orzeczenia o wyłącznej winie współmałżonka, a Sąd uznał ją w wyroku? Możesz otrzymać od strony przeciwnej, zwrot całości kwoty 600,00 zł, plus zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zrealizowanego przez Twojego prawnika [niewykluczone jest jednak także inne orzeczenie Sądu, zależne od swobodnego uznania lub złożonych w tym zakresie wniosków stron].
  • dochodziłeś orzeczenia o wyłącznej winie współmałżonka, a Sąd przyjął w wyroku winę obydwu stron? Najpewniej koszty sądowe postępowania, Sąd podzieli po połowie, a każda ze stron zobowiązana będzie do zapłaty kwoty po 300,00 zł. Każda z nich, samodzielnie poniesie własne koszty zastępstwa procesowego swojego prawnika [niewykluczone jest jednak także inne orzeczenie Sądu, zależne od swobodnego uznania lub złożonych w tym zakresie wniosków stron].
  • dochodziłeś orzeczenia o wyłącznej winie współmałżonka, ale zmieniłeś zdanie i porozumieliście się o orzeczeniu rozwodu bez winy, bądź od razu wnosiłeś o orzeczenie rozwodu bez winy? Sąd zwróci Ci, jako powodowi, kwotę 300,00 zł. Pozostałe 300,00 zł rozłoży się na obie strony, po połowie, a Twój były współmałżonek zobligowany zostanie do zwrotu na Twoją rzecz kwoty 150,00 zł. Finalnie za rozwód zapłacisz więc jedynie 150,00 zł opłaty sądowej [niewykluczone jest jednak także inne orzeczenie Sądu, zależne od swobodnego uznania lub złożonych w tym zakresie wniosków stron]. 

POZOSTAŁE KOSZTY SĄDOWE

Opłata sądowa (za wszczęcie postępowania) to nie jedyne koszty sądowe, które zobligowany będziesz wpłacić na rachunek sądu, jeśli postępowanie rozwodowe, zacznie „wzbogacać” się  o kolejne elementy, takie jak:

– opinia OZSS (Opiniodawczych Zespołów Specjalistów Sądowych) – badanie (+ opinia) średnio kosztuje 550,00 złotych za całość, koszty mogą zmieniać się w zależności od ilości badanych;

– wywiad kuratora sądowego w miejscu zamieszkania strony – zaliczka około kilkadziesiąt złotych;

– mediacja stron – wynosi 60 zł za pierwsze spotkanie, 25 zł za każde następne. Jeśli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie podwyższa się o 10%. Strony pokrywają także niezbędne wydatki poniesione przez mediatora, np. przejazdów, przesyłek pocztowych i koszt wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia mediacji (jednak w tym przypadku nie więcej niż 50 zł za jedno posiedzenie);

WYNAGRODZENIE ADWOKATA

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy rozwodowej, ustalisz z pełnomocnikiem indywidualnie, podczas rozmowy poprzedzającej zlecenie sprawy. Zakres usług adwokata (konieczność dojazdu poza miejscowość, w której mieści się jego siedziba, konieczność przeglądania akt innych postępowań itd.) może wpływać na wysokość tego wynagrodzenia.

Wracając jednak do pytania, czy rozwód „z winą” jest droższy – odpowiadając na nie w kontekście wynagrodzenia Twojego ewentualnego pełnomocnika, należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Postępowania o orzeczenie rozwodu z winy jednej ze stron, wymagają znacznie bardziej wnikliwego postępowania dowodowego, co przekłada się na długość postępowania.

Dłuższe postępowanie sądowe, to większe koszty (więcej pism procesowych, wniosków dowodowych, więcej dojazdów do budynku Sądu, zwiększone koszty paliwa, itp.). Gros spośród adwokatów różnicuje zatem stawki należne za postępowanie rozwodowe, w którym dochodzi się winy drugiej strony i to, w którym wnosi się o orzeczenie rozwodu bez winy którejkolwiek ze stron. W tym kontekście, rozwód z winy jednej ze stron, jest postępowaniem droższym.

Na rynku usług prawniczych za udział radcy prawnego lub adwokata w sprawie rozwodowej trzeba zapłacić od około 1.000,00 zł, w przypadku najprostszych spraw bez orzekania o winie, do około 3.000,00 zł/5.000,00 zł przy nieco bardziej skomplikowanych sprawach, z orzekaniem o winie. Bywa jednak, że w większych miastach Polski i kancelariach specjalizujących się w tematyce rozwodowej, stawki te, pozostają znacznie wyższe.

UWAGA! Decydując się na wysokie wynagrodzenie prawnika, nie licz na zwrot kosztów z tego tytułu, w całości. O ile bowiem nawet, wygrasz sprawę, a Sąd zasądzi na Twoją rzecz, obowiązek zwrotu kosztów procesu (kosztów sądowych i kosztów zastępstwa prawnika), przez stronę przeciwną – zwrot ten, nastąpi najpewniej według stawek minimalnych, przewidzianych przez ustawę. Stawki te, w zależności od kolejnych nowelizacji przepisów obowiązujących w tym zakresie, oscylować będą wokół kwoty kilkuset złotych.

Autor: Dagmara Jagodzińska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj